Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kr. Himmelfartsdag: Felles gudstj. i Skauen krk.