Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

11.søndag i treenighetstiden

Moe kirke, 2022-08-21