Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

11.søndag i treenighetstiden

Moe kirke, 21. august, 2022