Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2. søndag i åpenbaringstiden

Moe kirke, 2024-01-14