Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste 1. juledag

Moe kirke, 25. desember, 2021

Bibelbok/tema: Johannes