Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Møte v/ Egil Helland

Moe kirke, 2023-03-12

Bibelbok/tema: Fastetiden