Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 16. søndag i treenighetstiden

Moe kirke, 20. september, 2020

Bibelbok/tema: TreenighetstidenMarkus