Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte 16. søndag i treenighetstiden

Moe kirke, 2020-09-20

Bibelbok/tema: TreenighetstidenMarkus