Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Temamøte: Menigheten som trosfelleskap

Moe kirke, 2. februar, 2020