Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Temamøte: Nattverd

Moe kirke, 14. november, 2021