Bli kjent med skolen (1 av 3)

Skolens mål og grunnlag

Skolen ønsker å holde et godt faglig nivå der den enkelte elev blir sett, møtt og utrustet for et liv til ære for Gud, glede for andre og trygghet på seg selv.

Vi tilbyr en grunnskole hvor den kristne troen er en naturlig del av virkeligheten som formidles. Bibelens menneskesyn der alle er like mye verdt, og skapt i Guds bilde, skal prege skolehverdagen. De kristne verdiene vil gi barna et grunnlag for å ta gode valg.

Det gis ikke fritak fra deler av undervisningen ved skolen. Med skolens undervisning menes også skolegudstjenester, andakter etc.

Mer utfyllende informasjon finnes i Verdidokument for DELKs skoler.

 

Tilbake til Velkommen som søker!