Bli kjent med skolen (2 av 3)

Skolepenger

Når avtale om elevplass inngås, aksepterer du også å betale skolepenger. I søknadsprosessen må du oppgi kontaktperson og e-postadresse for skolepenger. Gjeldende skolepengesatser vises på siden Skolepenger.

Det betales månedlig i 10 måneder pr. år. Dersom plassen sies opp, betales inneværende og neste måned.