Bli kjent med skolen (3 av 3)

Forventninger til foresatte

For å skape en best mulig undervisningssituasjon forventer skolen at foresatte:

  • legger vekt på et konstruktivt samarbeid med skolen. God og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar.
  • viser lojalitet overfor skolens grunnlag og målsetting.
  • motiverer barnet til å følge skolens regler.
  • laster ned og bruker mobilappen Min skole – foresatt for kommunikasjon med skolen.
  • gir nødvendig informasjon til skolen om eventuelle forhold som kan påvirke elevenes skolesituasjon.
  • stiller på foreldremøter, samtaletimer, arrangementer og dugnader.
  • gjør seg kjent med informasjon på skolens nettside.

 

Tilbake til Velkommen som søker!

Tilbake til Bli kjent med skolen (1 av 3)

Tilbake til Bli kjent med skolen (2 av 3)