SFO-Moe-scaled-aspect-ratio-16-9
SFO-Moe-scaled-aspect-ratio-9-16

Velkommen til infomøte 28/11

Vurderer du å søke plass på Moe skole for dine barn? Eller har du kanskje allerede bestemt deg? Vi har ledige elevplasser fra og med skoleåret 2024-25. Bli med på infomøte tirsdag 28. november kl. 19.00.

Vi ønsker velkommen til en grunnskole der alle skal få mulighet til å bruke sitt potensial – både faglig og sosialt. På Moe skole jobber vi for at den enkelte elev blir sett og ivaretatt, og at vi kan leve og lære med respekt for hverandre. Skolen skal være en arena der engasjementet for Jesus, for kunnskap og for læring får utfolde seg.

Vår visjon er derfor: Mestring – Omsorg – Engasjement

– På Moe kan barna våre modnes og utvikle seg fint i trygge omgivelser.

– Barna blir møtt med et menneskesyn som ser hele deg.

– Moe er en fin skole. Her er det bra miljø og dyktige lærere.

  • Kristent grunnskoletilbud i Sandefjord
  • Små klasser gir god oppfølging
  • En skole med himmel over livet
Huskejenter-Moe-scaled-aspect-ratio-16-9
Huskejenter-Moe-scaled-aspect-ratio-9-16