TV

Nedenfor finner du felles live-sendinger for DELK.

Når sendingene avsluttes, legges klippene nedenfor under overskriften Arkiv. Det kan gå noe tid før det skjer.

For å vise i fullskjerm, klikk på symbolet med fire piler nede til høyre i sendingsbildet.


For å vise sendinger i fullskjerm, klikk på symbolet ved siden av Vimeo-logoen nede til høyre i bildet.

Arkiv

Annet

Kristi Himmelfartsgudstjeneste fra Granly kirke, 2021
Søndagsskole, Kristi Himmelfart, 2021
Temamøte «Menneskeverd under press» med Ola Didrik Saugstad, Ryenberget kirke, 5/11-20

Andre sendinger

Her finner dere sendinger fra noen DELK-menigheter:

Ryenberget menighet

Moe menighet

Bergen menighet

Østfold menighet

Telemark menighet

Granly menighet

Bjerkely menighet