TV

Nedenfor finner du felles live-sendinger for DELK.

Når sendingene avsluttes, legges klippene nedenfor under overskriften Arkiv. Det kan gå noe tid før det skjer.

For å vise sendinger i fullskjerm, klikk på symbolet ved siden av Vimeo-logoen nede til høyre i bildet.

Arkiv

Sankthansstevnet 2020

Søndag kl 15:30 – Misjonsmøte
Søndag kl 11 – Gudstjeneste
Lørdag kl 16 – Ungdomsmøte
Fredag kl 18 – Åpningsmøte

Tidligere sendinger

2020-05-21 Kristi himmelfartsdag (gudstjenesten starter etter ca 15 minutter).
Skjærtorsdagsgudstjeneste, 9. april 2020

Her finner dere sendinger fra noen DELK-menigheter:

Ryenberget menighet

Moe menighet

Bergen menighet

Østfold menighet

Telemark menighet

Granly menighet