TV

På denne siden finner du felles live-sendinger for DELK.

For å vise sendinger i fullskjerm, klikk på symbolet ved siden av Vimeo-logoen nede til høyre i bildet.

Arkiv

2020-05-21 Kristi himmelfartsdag (gudstjenesten starter etter ca 15 minutter).

Skjærtorsdagsgudstjeneste, 9. april 2020
(Gudstjenesten starter etter 2 minutter og 14 sekunder.)

Her finner dere sendinger fra noen DELK-menigheter:

Ryenberget menighet

Moe menighet

Bergen menighet

Østfold menighet

Telemark menighet

Granly menighet