Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kampledelse

Veiledning til medarbeidere for kampledelse

Regler for volleyball

Reglene som skal brukes i volleyballturneringen ligger på denne nettsiden. Det er helt fint å endre reglene og formatet i forkant av hver Idrettsweekend, slik at det passer til tider og lokalets egnethet. Men se til at nettsiden blir oppdatert.

Notat fra styremøte 28.11.2023 Høye:

  • Ansvarlig for volleyballturnering: Benjamin
  • Høye kjøper inn ballfangernett på 4*12 meter til å montere mellom gymsal og kirkerom. Koster kr 3000 på Finn. Sjekker med Bjerkely menighet om kirken vil kjøpe denne.

Kommentarer fra Mattis: Superturnering er litt interessant mellom byer. Det var noe strid internt i lagene hvem som ble utvalgt til lagene. Vurdere å blande lagene underveis.Eller så kan det være å dele i ungdomsskole og videregående.

Regler er klare, men regelen med tre poeng må forklares. Scorecount klarte ikke å gjøre sidebytte halvveis, fant i hvert fall ikke ut av det. Alex skal se nærmere på det. Det var fint at to talte poeng. Bør ha manuelt tellesystem også videre i tillegg til skjerm. 10 minutters kamp er perfekt lengde – bra de ikke er kortere. Fint at kamper spres ut over hele dagen.