Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

1-Innsettelse-scaled-aspect-ratio-16-9
1-Innsettelse-scaled-aspect-ratio-9-16

Fra visjon til opptak av ny menighet

Menighetsplanting i Norge

Visjonen om å plante en ny menighet starter med å se tre forhold i sammenheng:

  • Kirkas Herre (altså Jesus Messias/Kristus) ga beskjed om å «gjøre alle folkeslag til disipler» – inkludert nordmenn og alle andre folkeslagene som oppholder seg i Norge.
  • 76 % av Norges befolkning tilhører et kristens kirkesamfunn, dvs nesten 1,3 millioner mennesker gjør det ikke. Ca 3-4% av Norges befolkning går jevnlig til gudstjeneste, dvs over 5 millioner mennesker gjør det ikke.
  • SENDT-rapporten 2021 viser at antallet innbyggere per menighet varierer fra 1378 i fylket med lavest antall innbyggere per menighet (Agder) til 4389 i fylket med høyest antall innbyggere per menighet (Oslo). Fylket med nest høyest antall innbyggere per menighet (Viken) har 3207 innbyggere. Det er ventet størst befolkningsvekst de nærmeste årene i de to fylkene som har lavest menighetstetthet fra før.
Skarmavbild-2022-02-04-kl.-15.57.00-aspect-ratio-16-9
Skarmavbild-2022-02-04-kl.-15.57.00-aspect-ratio-9-16

Behovet for flere menigheter som forkynner Jesus, modellerer disippelliv og som fungerer som base for å nå nåde nordmenn og de andre folkeslagene i Norge er åpenbart.

Menighetsplanting ved sendelse

I mange miljøer i Norge oppleves kristen tro som irrelevant – akkurat som troen på Israels Gud og hans Messias ble opplevd som totalt irrelevant for det kompakte flertallet i Romerriket på det tidspunktet Jesus bad disiplene sine om å gå og gjøre disipler. Svært få – om noen – satt og ventet på at de skulle komme og forkynne.

Tradisjonelt er Norge et «kristent land» med kors i flagget og en stat som ved grunnloven som helt fram til noen får år siden var «evangelisk-luthersk». Derfor kan oppleves som litt uvant at hvis land kan være «kristne» så er ihvert fall det ikke tilfelle med Norge i dag.

Det er dette vi i DELK kaller menighetsplanting ved sendelse. Vi er sendt også til de steder og miljøer der ingen sitter og venter på at vi skal komme.

Menighetsplantingsutvalget (MP) i DELK arbeider med å

  • rekruttere personer som kan bli menighetsplantere
  • utfordre etablerte menigheter til å bli modermenigheter for nye menighetsplanter
  • kartlegge steder der DELK kan plante nye menigheter ved sendelse

Menighetsplanting ved mottakelse

Kristen-Norge er i forandring. Én av måtene vi i DELK legger merke til dette er at bekjennende kristne som en gang tilhørte andre kirkesamfunn blir åndelig hjemløse og melder seg ut av sin sammenheng. Noen av disse henvender seg til DELK og spør om DELK kan ta dem imot. De yngste menighetene som har blitt plantet ved mottakelse er Jæren menighet i Sandnes (etablert 2022) og Nord menighet på Storslett i Troms (2020).

For tiden har DELK også én menighetsplante i Hardanger.

Prosessen fra «første kontakt» og «første gudstjeneste» til opptak som fullverdig DELK-menighet kan ta tid. Det er mye som skal på plass i en menighetsplante før den kan bli tatt opp som menighet. Prosessen styres av dokumentet

Utenom de praktiske tingene tingene som hører med til ledelse og administrasjon av en ny menighet, skal også en åndelig profil vokse fram sammen med en identitet av å være en DELK-menighet. Litt avhengig av bakgrunnen til de som tar initiativ til en menighetsplanter ved mottakelse, kan det ta tid å bli «husvarm» i en luthersk frikirke.

Menighetsplantingsutvalget (MP) i DELK arbeider med å

  • veilede de gruppene som er på vei mot å bli tatt opp som menighet i DELK i hva som forventes av en menighet i DELK.
  • inspirere til å legge til rette for misjonale menigheter som vokser og blir i stand til å plante nye menigheter ved sendelse.

Kontaktperson for menighetsplanting

Andreas-Johansson-aspect-ratio-35-40

Andreas Johansson

Misjonssekretær
90263427