Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevnet 2022 Gudstjeneste

DELK, 26. juni, 2022

Bibelbok/tema: Markus