Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevnet 2022 Gudstjeneste

DELK, 2022-06-26

Bibelbok/tema: Markus