Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Beredskap ved overgrep

Veiledning for ansatte, frivillige og tillitsvalgte medarbeidere i DELK.

DELKs Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser gir en veiledning når en kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd. Retningslinjene skal sikre enhetlig og kompetent behandling i saker som dreier seg om seksuelle overgrep/krenkelser, og der anklaget/mistenkt er ansatt, tillitsvalgt eller frivillig medarbeider i DELK.

Det er også utarbeidet en kortere versjon av retningslinjene med referanser til de personer og instanser man kan henvende seg til når man får vite eller har mistanke om at et overgrep har funnet sted. Denne ligger vedlagt nedenfor. Alle frivillige medarbeidere i DELK skal lese igjennom denne. Alle personer i ledelsen skal i tillegg gjøre seg godt kjent med fullversjonen.

En enkel folder, «Se meg», som setter et særlig fokus på holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring omkring seksuelle overgrep overfor barn og unge ligger også ute i menighetene, i tillegg til her på DELKs nettsider.

Signeringsavtale for ungdom og signeringsskjema for lest KSO-dokument skal leveres til hovedkontoret for sentrale roller og til lokal politiattestansvarlig for lokale roller.

Alle ansatte og frivillige medarbeidere over 15 år som bidrar på leir, aktiviteter eller andre arrangementer i DELK, eller som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må fremvise politiattest. Les mer om dette på denne siden.

Koordineringsgruppen for seksuelle overgrepssaker i DELK:

●  Lars Tony Fevang; send epost til Lars Tony; telefon 95 24 88 51
●  Rina Husby; sende epost til Rina; telefon 92 65 76 41
●  Morten Askjer, leder; send epost til Morten; telefon 91 73 72 07
●  Tilsynsmann Bertil Andersson; send epost til Bertil; telefon 45 48 22 30

Artikkelen er oppdatert 3. februar 2022