Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Beredskap ved overgrep

Veiledning for ansatte, frivillige og tillitsvalgte medarbeidere i DELK.

DELKs Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser gir en veiledning når en kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd. Retningslinjene skal sikre enhetlig og kompetent behandling i saker som dreier seg om seksuelle overgrep/krenkelser, og der anklaget/mistenkt er ansatt, tillitsvalgt eller frivillig medarbeider i DELK.

Det er også utarbeidet en brosjyre som gir kortfattet informasjon om retningslinjene samt referanser til de personer og instanser man kan henvende seg til når man får vite eller har mistanke om at et overgrep har funnet sted. Brosjyren vil bli lagt ut på DELKs nettsider og bli tilgjengelig i alle våre menigheter så fort den er ferdig.

En enkel folder, «Se meg», som setter et særlig fokus på holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring omkring seksuelle overgrep overfor barn og unge ligger også ute i menighetene, i tillegg til her på DELKs nettsider.

Alle ansatte og frivillige medarbeidere over 15 år som bidrar på leir, aktiviteter eller andre arrangementer i DELK, eller som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må fremvise politiattest. Les mer om dette på denne siden.

Koordineringsgruppen for seksuelle overgrepssaker i DELK:

●  Karin Heum, leder; send epost til Karin; telefon 97 77 98 57
●  Lars Tony Fevang; send epost til Lars Tony; telefon 95 24 88 51
●  Rina Husby; sende epost til Rina; telefon 92 65 76 41
●  Morten Askjer; send epost til Morten; telefon 91 73 72 07
●  Tilsynsmann Bertil Andersson; send epost til Bertil; telefon 45 48 22 30

Artikkelen er oppdatert 3. februar 2022