Politiattest

Vi ønsker å legge til rette for at barn, unge og foreldre skal kjenne seg trygge. Alle ansatte og frivillige som arbeider med barn og unge må derfor levere politiattest i tillegg til at de skal gjøre seg kjent med retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.

.

Hvem skal fremvise politiattest i DELK?

Alle ansatte og frivillige medarbeidere over 15 år som bidrar på leir, aktiviteter eller andre arrangementer i DELK, eller som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må fremvise politiattest.

Selvom man har fremvist politiattest i andre sammenhenger, så må man allikevel innhente egen attest til DELK.

.

Hvordan fremvise politiattesten?

Attesten skal fremvises til politiattestansvarlig i DELK, Lisbeth Horn Semb ved hovedkontoret. Kontaktinformasjon her: www.delk.no/kontakt-oss/. Søker du digitalt og mottar politiattesten via Digipost vil du kunne videresende politiattesten via Digipost. Det er ikke anbefalt å sende kopi av politiattest via ordinær epost. Bruk post, personlig oppmøte eller avtal et digitalt møte, hvis du mottar politiattesten per post.

DELK registrerer at fremvist politiattest er mottatt. Politiattest leveres tilbake eller slettes/makuleres etter registrering.

Politiattester med merknader vil bli sendt til KSO for videre behandling. Se mer info om disse her. Ansatte og medarbeider som ikke fremviser polititattest kan ikke lenger være i en tillittsposisjon hvor vedkommende har kontakt med mindreårige eller utviklingshemmede.

.

Veiledning for søknad om politattest

Personer over 18 år søker om politiattest elektronisk, så sant dette er mulig. Ungdomsledere mellom 15 og 18 år må søke per papir.

Bekreftelsesskjema må utfylles og vedlegges søknaden, elektronisk eller per post. Her finner du bekreftelsesskjema fra DELK.

Søker du per papir, så må du gå inn på politiets nettsider med søknadsskjema.

Søker du elektronisk så gå inn på politiets elektroniske søknadsskjema

  • Sjekk at du er registrert med riktig folkeregistrert adresse. Skriv også inn din kontaktinformasjon.
  • Under «Formål med attesten», velg «Frivillige organisasjoner» både som kategori og formål.
  • Legge ved utfylt bekreftelsesskjema i pdf fra DELK
  • Send søknaden (Kan ta noen uker å få svar)

.

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser i DELK

Alle som arbeider med barn og unge i DELK, pluss ansatte og frivillige med visse verv, må gjøre seg kjent ved våre retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser og må i tillegg til levert politiattest, også signere på at disse er lest og forstått. Se denne siden for mer informasjon om dette.

Publisert 8/6-21 av Torgeir Døvik.