Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Politiattest

Vi ønsker å legge til rette for at barn, unge og foreldre skal kjenne seg trygge. Alle ansatte og frivillige som arbeider med barn og unge, må derfor levere politiattest i tillegg til at de skal gjøre seg kjent med retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.

Hvem skal fremvise politiattest i DELK?

Alle ansatte og frivillige medarbeidere over 15 år som bidrar på leir, aktiviteter eller andre arrangementer i DELK, eller som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, må fremvise politiattest.

Selvom man har fremvist politiattest i andre sammenhenger, så må man allikevel innhente egen attest til DELK.

Hvordan fremvise politiattesten?

For lokale medarbeidere fremvises politiattesten til lokal politiattestansvarlig. Ta kontakt med din menighet om dette.

For sentrale medarbeidere fremvises politiattesten til politiattestansvarlig i DELK, Lisbeth Horn Semb ved hovedkontoret. Kontaktinformasjon her. Søker du digitalt og mottar politiattesten via Digipost, så kan sentrale medarbeidere videresende politiattesten i Digipost til hovedkontoret. Gå inn på politiattesten i Digipost, trykk på videresend. Søk i til-feltet på 970540903, trykk på Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn og send. Send beskjed til Lisbeth på epost eller SMS om at politiattesten er sendt i Digipost.

Det er ikke anbefalt å sende kopi av politiattest via ordinær epost. Bruk post, personlig oppmøte eller avtal et digitalt møte, hvis du mottar politiattesten per post.

DELK registrerer at fremvist politiattest er mottatt. Politiattest leveres tilbake eller slettes/makuleres etter registrering.

Politiattester med merknader vil bli sendt til Koordineringsgruppen ved seksuelle overgrap (KSO) for videre behandling. Se mer info om disse her. Ansatte og medarbeidere som ikke fremviser polititattest, kan ikke lenger være i en tillittsposisjon hvor vedkommende har kontakt med mindreårige eller utviklingshemmede.

Veiledning for søknad om politiattest

Personer over 18 år søker om politiattest elektronisk, så sant dette er mulig. Ungdomsledere mellom 15 og 18 år må søke per papir.

Bekreftelsesskjema må utfylles og vedlegges søknaden, elektronisk eller per post. Her finner du bekreftelsesskjema fra DELK.

Søker du per papir, så må du gå inn på politiets nettsider med søknadsskjema.

Søker du elektronisk, så gå inn på politiets elektroniske søknadsskjema

  • Sjekk at du er registrert med riktig folkeregistrert adresse. Skriv også inn din kontaktinformasjon.
  • Under «Formål med attesten», velg «Tros- og livsynssamfunn» både som kategori og formål.
  • Legge ved utfylt bekreftelsesskjema i pdf fra DELK
  • Send søknaden (Kan ta noen uker å få svar)

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser i DELK

Alle som arbeider med barn og unge i DELK, pluss ansatte og frivillige med visse verv, må gjøre seg kjent ved våre retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser og må i tillegg til levert politiattest, også signere på at disse er lest og forstått. Se denne siden for mer informasjon om dette.