Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

forside2-aspect-ratio-16-9

Ny temaside om dåp

Trosformidlingskomiteen og Lærerådet har gleden av å presentere en ny dåpsressurs for barn og voksne.

Arbeidet er ført i pennen av Terje Simonsen og illustrert av Erling Rantrud, begge fra Moe menighet i Sandefjord. Ressursen er tilgjengelig både som nettside her på delk.no og som en brosjyre til utdeling i ulike sammenhenger.

Brosjyra vil blant annet være nyttig når prester har dåpssamtaler med foreldre. Dessuten er den velegnet å bruke når vi skal snakke med barn om dåp, både i hjem, kirke og skole.

Tidligere er et liknende materiell laget om nattverd.