Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

dapsopplegg1-aspect-ratio-16-9
dapsopplegg1-aspect-ratio-9-16

Dåpstema på søndagsskolen

I dette opplegget vil barna få innsikt i de sju gavene dåpen gir. Aktivitetene er bygget på temasiden om dåp på delk.no og passer like godt på søndagsskolen som på barneskolen.

Tanken med dette opplegget er at lederen følger barna fra post til post. På hver post får barna lære om én av de sju gavene som vi får i dåpen. Skriv gjerne ut plakatene på denne siden, med postnummer, bilde og overskrift for hver post. Det første barna vil se når de kommer til posten, er gjerne bildet. De eldre barna vil også kunne lese overskriften. Allerede da har de gjort seg noen tanker. Begynn gjerne med å spørre barna hva det er de ser.

Barna skal få utdelt et klistermerke for hver post de besøker. Det kan være lurt å vente med å dele ut klistermerkene til man har sagt det viktigste, spesielt hvis man har yngre barn som må ha hjelp med å løsne og feste klistermerkene.

På denne siden finner du noen idéer som kan brukes til de ulike postene. Her gjelder det å kjenne sin gruppe. Hvor gamle er barna? Hvor mye kan de fra før? Vet du om de er døpt eller ikke? Det er også viktig å tenke på tidsrammer. Skal du gjennomgå alle postene i én samling, eller skal du fordele dem på flere samlinger? Velg det du tror vil fungere for din gruppe. Vær forberedt, men vær også forberedt på å møte barna der de er, og til å la Den hellige ånd få lede.

Forberedelser

Skriv ut disse plakatene (PDF) og heng opp på forskjellige steder i lokalet.

Skriv også ut dette aktivitetsarket (PDF), ett til hvert barn.

Skriv ut disse tegningene (PDF) på klistremerkeark i A4.

Hvis du ikke har mulighet til å skrive ut tegningene på klistremerkeark, kan du heller bruke disse kortene (PDF).

Gjennomføring

Aktiviteten ved hver post beskrives nedenfor. Hvis du trenger dem på en utskrift, kan du laste dem ned her (PFD).

Post 1: Tilhøre Gud

Se på bildet og snakk sammen.

Tekst på arket: Gjennom dåpen og troen får vi kalles Guds barn. Hva betyr det å være Guds barn og å ha Gud som din Himmelske Far?

 • Rett før du ble døpt sa presten, “Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn, som et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.” (Vis hvordan han gjorde det.) Når vi blir døpt, er det akkurat som at Gud sier til oss: “Du er min.” Han setter på en måte sitt merke på deg. Er ikke det flott? (Se på bildet og snakk sammen.)
 • Barna kan få muligheten til å dyppe fingrene i en skål med vann og tegne korsets tegn i håndflaten for å huske på at de gjennom dåpen og troen på Jesus får kalles Guds barn. Alternativt kan lederen tegne korsets tegn i håndflaten på alle barna, samtidig som han/hun minner dem på at de får tilhøre Gud på grunn av det Jesus gjorde på korset.

Fest klistermerket på arket.

Post 2: Den hellige ånd

Se på bildet og snakk sammen.

 

Tekst på arket: Den hellige ånd kommer til oss i dåpen. Den hellige ånd gir oss tro og hjelper oss å følge Jesus. Hvorfor er det en due på bildet?

 • Dersom dere har tid, kan dere snakke om andre oppgaver som Den hellige ånd har. Skriv gjerne på et ark sammen.

Fest klistermerket på arket.

Post 3: Frelse

Se på bildet og snakk sammen. Fest klistermerket på arket.

Tekst på arket: “Den som tror og blir døpt, skal bli frelst” (Mark. 16,16). Å bli frelst betyr å bli fri, å bli reddet. Hva ser masten i seilbåten ut som?

 • På denne posten kan du ha en papirbåt (origami) og en bolle med vann. Snakk om redningsbåten som et symbol på frelse (se dåpsressursen til DELK). Et av barna kan få tegne et kors på papirbåten og skrive “FRELSE” før dere sjøsetter båten. I dåpen drar Jesus oss på en måte opp i redningsbåten sin.
 • Be en bønn om at Gud må bevare barna i troen slik at de alltid får tilhøre ham.

Fest klistermerket på arket.

Post 4: Tilgivelse

Se på bildet og snakk sammen.

Tekst på arket: Bibelen sier at vi er født med synd i oss. Alle trenger tilgivelse, og det gir han oss i dåpen. Legger du merke til noe på hendene på bildet?

 • La barna få oppdage merkene på hendene på bildet. Spør om de husker hva som står i Johannes 3,16. Si verset sammen.
 • Vi er alle født med synd og vi synder hver dag. Vi trenger tilgivelse, og det får vi på grunn av det Jesus gjorde for oss på korset.
 • Som et bilde på hvordan Jesus tilgir syndene våre og vasker oss rene, kan man bruke et whiteboard, en rød tusj og et papirlommetørkle påtegnet et kors. “Om deres synder er som purpur …” (Jesaja 1,18).

Fest klistermerket på arket.

Post 5: Født på ny

Se på bildet og snakk sammen.

Tekst på arket: Dåpen er et tegn på Jesu død og oppstandelse. I dåpen blir vi begravet og reist opp igjen med Jesus (Kol. 2,12). Hva ser du på bildet?

 • I noen menigheter gjør de det sånn at den som døpes, dykkes sånn at hele kroppen og hodet går under vannet. Kanskje noen her ble døpt på den måten? Det er et fint bilde på at man på en måte “begraver” det gamle menneske når man tar dem under vannet, og så blir personen reist opp av vannet igjen til et nytt liv med Jesus. (Her kan man gjerne vise med en dukke eller med hånden i en bolle med vann.)
 • Andre blir døpt ved at vannet helles over dem. Det kan hjelpe oss til å huske at Guds nåde er øst over oss.

Fest klistermerket på arket.

Post 6: Kledd i Kristus

Se på bildet og snakk sammen.

Tekst på arket: I dåpen er det som om vi får Jesus som et slags klesplagg. Da ser Gud på oss som han ser på Jesus – ren og rettferdig. Hva pleier dåpsbarnet å ha på seg når de skal døpes?

 • Her kan man bruke en Lucia-kjole eller et hvit herreskjorte. Tegn/fest gjerne et stort kors på plagget. Snakk om hva det betyr å være kledd i Kristus.

Fest klistermerket på arket.

Post 7: Tilhøre fellesskapet

Se på bildet og snakk sammen.

Tekst på arket: I dåpen ble du en del av det kristne fellesskapet. Du står sammen med alle de kristne på hele jorden. Det står i 1. Kor. 12,13 at vi er døpt til å være én kropp. Hva betyr det?

 • Avslutt gjerne stunden med å forme en sirkel ved å holde hverandre i hendene slik de gjør på bildet.
  Be sammen på den måten. (Er det barn som synes det er vanskelig å holde andre barn i hendene på
  den måten kan de kanskje være villig til å holde hver sin ende av et lite tøystykke el.)

Fest klistermerket på arket.