Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sth24_7-scaled-aspect-ratio-16-9
Sth24_7-scaled-aspect-ratio-9-16

Opptak fra Sankthansstevnet

Hvis du vil høre noe fra Sankthansstevnet 2024 om igjen, vil talene alltid være tilgjengelig i DELKs podkastarkiv. TV-streaming av hele møter kan spilles av fra delk.no/tv ut året.

Les også