Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Langgata-sommer-scaled-aspect-ratio-16-9
Langgata-sommer-scaled-aspect-ratio-9-16

Velkommen til kirken i Langgata

I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Vi ønsker å være et åndelig hjem for alle

På våre gudstjenester, møter og andre arrangementer er alle velkomne - uansett medlemskap

ungdommer-2-aspect-ratio-16-9
ungdommer-2-aspect-ratio-9-16

Skole- og fritidstilbud for barn og unge

Horten menighet har tilknytning til to skoler i Tønsberg som eies og drives av DELK: Bjerkely skole i Undrumsdal og Granly skole på Eik, Tønsberg. Elevtallet fra Horten til disse to skolene er på ca. 40.

Bjerkely skole

Bjerkely skole er en kristen friskole, ligger i Undrumsdal i nordre Vestfold (Tønsberg kommune) og har ca 50 elever på 1. til 7. klassetrinn fra lokalområdet (Ramnes, Fon, Våle og Undrumsdal) samt Horten og Holmestrand. Skolen er samlokalisert med Bjerkely kirke og har et tidsmessig og godt skoleanlegg, både inne og ute. Den eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
Elevene fra Horten hentes og bringes med buss hver dag.

Skolen skriver bl.a. dette om sitt verdigrunnlag: Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen.

Bjerkely skoles visjon er: Trygghet og trivsel på kristen grunn.

Glimt fra skolen med skoleåpning, aktiviteter og besøk i kirken:

Granly skole

Granly skole på Eik i Tønsberg er både barne- og ungdomsskole, klassetrinn 1 til 10. Elevene fra Horten reiser med offentlig transport.

Skolen profilerer seg bl.a. slik: Granly er en kristen friskole drevet av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), og holder til på Eik i Tønsberg. Skolen ligger på samme tomt som kirken, og grenser til det flotte skogsområdet som tilhører Jarlsberg hovedgård. Det er en 1-10 skole med ca. 210 elever. Målet for skolen er å gi barna opplæring i kristen tro og erfaring med kristent liv, samtidig som den gir den nødvendige allmennkunnskap.

Granly skoles visjon er: Vi vil ha et skolemiljø der alle tar del i et fellesskap bygget på kristne verdier, der vi alle har omsorg for hverandre, og et læringsmiljø der hver enkelt elev får tilpasset opplæring og hjelp til å ta ansvar for egen læring.

Fritidstilbud til barn og unge

– Årets sommerleir 2024 for barn i klassetrinn 4 – 7 vil avvikles på Solåsen leirsted i Tjølling, mellom Larvik og Sandefjord, i tiden 5.-8. august 2024. Påmelding har startet!! 

– Sommerleiren 2023 for barn i 4. – 7. klasse gikk av stabelen på Knattholmen leirsted, Sandefjord, 14.-17. august. Les om leiren her.

– Hvitveisen er et aktivitetstilbud til barn i alderen 4-13 år og foregår på Bjerkely skole.

– DELuKs er et ungdomstilbud i lokalene til Granly skole og kirke på Eik, Tønsberg. Samling annenhver lørdag kveld.
– DELK Ung samler kirkesamfunnets ungdomsarbeid. Du vil finne opplysninger om lokale samlingstreff i Tønsberg, Oslo, Sandefjord og Skien, samt årlig sommerleir på Kvitsund gymnas i Telemark. I  2024 er datoene for sommerleiren 26. til 30. juni.

Foto: Hvitveisen

Hvitveisen

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler.

Barna syr, maler, snekrer, leker, klipper, spiller, hekler, spikker, limer, tegner; ja gjør stort sett det unger synes er moro!

Det blir et opplegg fra «sprell levende», og vi spiser noe hver gang. Aktivitetene foregår i sløydsal, gymsal, på kjøkken, og noen ganger ute.

Bildet: Kollasj fra Hvitveisen

DELuKs og Moskus

Tønsberg:
DELuKs
er ungdomsgruppa til DELK i Tønsberg og nordre Vestfold. Vi er ca. 70 ungdommer fra 8. klasse og oppover som samles annenhver lørdag. Vi holder stort sett til i Granly menighet på Eik i Tønsberg. Les mer her og på deres Facebook-side.

Sandefjord:
Ungdomsgruppa Moskus samler en flott gjeng mange fredagskvelder i stua i 1. etasje (Moe skole og kirke).

I tillegg til å være et godt kristent fellesskap gir også moskuskveldene mye sosialt for både gutter og jenter. Moskus er for ungdommer fra 8. klasse og oppover.

Søk gjerne opp facebookgruppa Moskus-ungdomsklubben. Bli med i den, så får du detaljert informasjon om det som skjer.