Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bli_med-scaled-aspect-ratio-16-9

Inntaksreglement for DELKs skoler

DELKs skoler har hver sine inntaksreglementer. Du finner reglementene ved å skrolle ned på søknadssiden for aktuell skole. Følg lenkeknappene nedenfor.