Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Overnatting

Veiledning for medarbeidere som har ansvar for overnatting. Både nattevakter og ansvarlig for lokaler/infrastruktur.