Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Overnatting

Veiledning for medarbeidere som har ansvar for overnatting under Idrettsweekend.

Overnattingsvert

Overnattingsvert skal normalt være en person fra lokalmenighet.

Overnatting kan gjøres i klasserom. Det er ønsket at rominndeling gjøres etter klassetrinn, på tvers av byene deltakerne kommer fra. Altså for eksempel at 10. klassinger jenter fra Skien, Sandefjord, Tønsberg og Oslo sover på ett klasserom. Dette gjør at de blir bedre kjent på tvers av byene.

Overnattingsvert skal:

 • søke brannvesenet i kommunen svært tidlig for å få godkjent overnatting. Det må være etablert tilstrekkelig brannvern (instrukser, utstyr, rømningsveier osv).
 • sørge for å få oppdatert deltakerliste og sette opp ark utenfor hvert rom med hvilke personer som skal sove på hvilke klasserom. NB – oversikten må oppdateres kort tid før natten for å sikre at alle navn står skrevet inn. Dette kan være viktig informasjon til nattevakten dersom en deltaker må vekkes.
 • innlosjere deltakerne og eventuelle ledere
 • bidra med å blåse opp luft i luftmadrasser, dersom deltakerne ikke ordner dette selv
 • svare på spørsmål og hjelpe til med utfordringer fra deltakerne som innlosjeres
 • Vise deltakerne hvordan man rydder vekk bord og stoler for å frigjøre gulvplass til overnatting.
 • Se til at oppryddingen i klasserommene er godkjent når arrangementet går mot slutten
 • Se til at klasserom ikke brukes for annet enn avslapningsformål. Det skal være rolig atmosfære hele døgnet i og rundt klasserommene.
 • Overnattingsvert har ansvar for å skaffe nattevakter og å gi dem nødvendige instruksjoner.
 • At arrangør og nattevakter har nøkler og nøkkelkort til alle nødvendige lokaler. Spesielt se til at nattevakten har fått all informasjon han trenger.
 • Det anbefales at overnattingsvert overnatter i lokalene, og er bakvakt om nattevaktene trenger hjelp.

Nattevakt

 • Lokalmenigheten skal sørge for at det gjennom natten er minst to nattevakter (fortrinnsvis en av hvert kjønn).
 • Det kan være en god ide at nattevakttjenesten består av ett lag som har vakt frem til klokka 04.00, og som avløses av et nytt lag som går på klokka 04.00.
 • Nattevakt skal sørge for at det blir ro i lokalet, og spesielt at de deltakerne som ønsker å sove skal få gode muligheter til det.
 • DELK Ung har en egen vakttelefon som både foreldre og deltakere kjenner til. Denne telefonen skal hele natten voktes og besvares av nattevakt.
 • Nattevakt må gjøre seg kjent med spesielle utfordringer som den enkelte deltaker har. Noen deltakere kan ha adferdsproblemer, angst, diabetes som må følges opp. Dette har normalt blitt registrert inn når deltaker meldte seg på arrangementet.
 • Nattevakt må gjøre seg kjent med lokalet før natten. Hvor er brannutstyr, hvor er sikringskap, mat og førstehjelp og så videre.
 • Nattevakt må skaffe nøkkel eller adgangsbrikke/nøkkelkort og hele tiden ha dette på seg gjennom vakten.
 • Nattevaktene skal i så liten grad som mulig gå inn på rommene hvor overnattingen skjer. Det er ønskelig så langt som mulig at en kvinnelig nattevakt åpner og eventuelt går inn på rommene hvor det ligger jenter, og tilsvarende for mannlige nattevakter, at de tar seg av guttene. Husk å opptre respektfullt og benytt transparente metoder.

/22.11.2023 Mattis: Det skulle vært fint å få deltakerliste på hvem som endelig meldte seg på når kvelden nærmer seg. Kan bety at sekreteriatet bør ha en skriver tilgjengelig. Og kjekt å be om kjønn under påmeldingen. Søknad til brannvesenet gikk veldig fint. Men det ble mye rydding og rigging. Fikk ikke deltakerne til å rydde selv. Erfaring fra Granly er at maks antall deltakere kan være 120 på vinterstid.