Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Organisering av skolene

DELKs skoler er godkjent etter Friskolelova og følger hovedsakelig offentlige læreplaner (LK20).

DELK har, sammen med de fleste andre kristne friskoler, egen læreplan i KRLE. I tillegg har vi i DELK en mer detaljert KRLE-plan for våre skoler. I seks andre fag har vi synliggjøringstillegg til de offentlige læreplanene. Både KRLE-planen og synliggjøringstilleggene er utarbeidet av Kristne Friskolers Forbund (KFF) og godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) har samme bekjennelsesgrunnlag som Den norske kirke. Kirkesamfunnet ble stiftet i 1872 og er det eldste frittstående kirkesamfunn på luthersk grunn i Norge. I dag har DELK ca. 3 200 medlemmer.

Kristen skoledrift har vært sentralt gjennom hele DELKs historie, og skolene er blant de eldste friskolene i landet. Den første skolevirksomheten startet opp i 1866, noen år før kirkesamfunnet ble formelt dannet.

DELK eier og driver fem grunnskoler i Sør-Norge.

Vår egen skoleprest er ansatt av DELK, som også har lønns- og personalansvar for presten.

Skolenes forpliktende grunnlag er Bibelen og DELKs bekjennelse slik den fremkommer i grunnreglene.

DELKs målsetting for skolevirksomheten kommer til uttrykk gjennom formålsbestemmelsen:

Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.

Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.

Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Skolen har elever fra mange forskjellige sammenhenger. Kristendomsundervisningen er vår dåpsopplæring, for mange etter dåp — og for andre til dåp.

Skolen er organisert som forening med generalforsamling der lokalmenighetens medlemmer har stemmerett. Generalforsamlingen velger et skolestyre, som er skolens øverste ansvarlige organ.

Alle DELKs skoler er medlemmer i KFF. Vi har også gjennom ulike nettverk et utstrakt samarbeid med andre friskoler, spesielt de lutherske skolene.

DELK-skolene samarbeider også seg imellom på flere måter:

  • Jevnlige skoleledermøter
  • Fellesstillingene skolekonsulent og IKT-veileder
  • Skolestyrelederne for alle skolene møtes regelmessig i Skolerådet, som behandler saker av felles interesse
  • Personalseminarer for alle ansatte og fagseminarer for faglærere
  • Utviklings- og prosjektarbeid med ansatte fra flere skoler